Login / Anmelden 

Kobling

 
 

1/2" 12-kants kraft-top, kort, 9 mm

1/2" 12-kants kraft-top, kort, 9 mm
Product-Nr.: 515.0988
 
 
 
 

1/2" drejevinkelskive, magnet

1/2" drejevinkelskive, magnet
Product-Nr.: 516.1195
 
 
 

1/2" drejevinkelskive, klo

1/2" drejevinkelskive, klo
Product-Nr.: 516.1196
 
 
 
 

1/2" drejevinkelskive, klo

1/2" drejevinkelskive, klo
Product-Nr.: 516.1196
 
 
 

3/4" drejevinkelskive, magnet

3/4" drejevinkelskive, magnet
Product-Nr.: 516.1197
 
 
 
 

3/4" drejevinkelskive, klo

3/4" drejevinkelskive, klo
Product-Nr.: 516.1198
 
 
 

Præcisions-måleur 0-10mm

Præcisions-måleur 0-10mm
Product-Nr.: 300.0560
 
 
 
 

Præcisions-måleur 0-10mm

Præcisions-måleur 0-10mm
Product-Nr.: 300.0560
 
 
 

Digital præcisions-måleur 0-10mm

Digital præcisions-måleur 0-10mm
Product-Nr.: 300.0565
 
 
 
 

1/2" drivakseltop, flertandet, M8

1/2" drivakseltop, flertandet, M8
Product-Nr.: 150.1720
 
 
 

1/2" drivakseltop, flertandet, M10

1/2" drivakseltop, flertandet, M10
Product-Nr.: 150.1725
 
 
 
 

1/2" drivakseltop, flertandet, M12

1/2" drivakseltop, flertandet, M12
Product-Nr.: 150.1730
 
 
 

1/2" drivakseltop, flertandet, M14

1/2" drivakseltop, flertandet, M14
Product-Nr.: 150.1735
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koblingscentreringsdorn, 19 mm

Koblingscentreringsdorn, 19 mm
Product-Nr.: 150.2161
 
 
 

Koblingscentreringsdorn, 18 mm

Koblingscentreringsdorn, 18 mm
Product-Nr.: 150.2162
 
 
 
Toolchannel

Toolfinder

Promotions

Catalogue